Bijspijkerprogramma Cuijk

Wil jij gebruikmaken van het Bijspijkerprogramma op het Merletcollege in Cuijk?
Meld je dan direct aan!

Bijles bij Homework F1rst Class

Wij zijn huiswerkinstituut Homework F1rst Class en hebben al geruime tijd een samenwerking met de locaties van het Merletcollege te Grave en Mill. Vanaf schooljaar 2022-2023 mogen wij ook leerlingen gaan begeleiden op het Merletcollege in Cuijk. Ons huiswerkinstituut is een kleinschalig bedrijf, waarin direct contact met leerlingen en docenten centraal staat. Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen bij ons terechtkunnen en dat zij zich gezien en gehoord voelen. Wij hebben ervaring met het begeleiden van leerlingen op alle niveaus en met alle vakken. Daarnaast zijn wij bekwaam in het begeleiden van leerlingen met leerproblematieken (dyslexie, dyscalculie etc.).

Deze locatie beschikt over alle hulpmiddelen om onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. In een overzichtelijk klaslokaal krijg je in een kleine groep van maximaal acht leerlingen intensieve bijles. Bij deze begeleiding staat de leerling centraal door middel van veel persoonlijke aandacht van onze ervaren begeleiders.

Er is geen mooier moment te bedenken, dan wanneer je ziet dat de puzzelstukjes voor een leerling op zijn plaats vallen. Je hoort ze haast denken: ik kan dit wel!

Annebel Spanjersberg, vestigingsmanager Cuijk

Leerlingen zijn op zoek naar autonomie. Het is mijn taak om ze daarvoor de handvatten te bieden zonder de grenzen uit het oog te verliezen.

Tim de Laet, vestigingsmanager Grave

Bijspijkerprogramma in Cuijk

Vanaf komend schooljaar staan wij ook voor de leerlingen in Cuijk klaar om hen te begeleiden via het Bijspijkerprogramma. Het bijspijkerprogramma is een door school bekostigd programma waarbij het doel is om hiaten (ten gevolge van de coronacrisis) weg te werken en ervoor te zorgen dat leerlingen de lesstof beter gaan begrijpen.

De leerlingen kunnen zich aanmelden voor een vak naar keuze en zullen begeleid worden in groepjes van zeven à tien leerlingen. Tijdens de begeleiding werken de leerling onder begeleiding aan het vak en onderwerp waarop zij vastlopen en/of hiaten hebben. Op die manier kunnen zij onder begeleiding, met veel persoonlijke aandacht en extra uitleg werken aan het vak dat ze lastig vinden. De begeleiders geven extra uitleg, kunnen (huis)werk nakijken, helpen bij het plannen van het werk en helpen de leerlingen bij het voorbereiden van toetsen. Daarnaast zijn de lijntjes met school en docenten kort: zij weten welke leerlingen begeleid worden en kunnen op de hoogte gehouden worden over de voortgang en lesstof van de lessen. Het is belangrijk dat de leerlingen gemotiveerd zijn en voldoende materiaal meenemen om aan te werken. Dit materiaal kan bestaan uit huiswerk, toetsstof en/of extra oefenmateriaal dat wordt opgevraagd bij de vakdocent.

Aanmelden Bijspijkerprogramma

Aanmelden kan door middel van het aanmeldformulier op deze pagina. De leerling dient hierin o.a. te motiveren waarom hij/zij bijles wil gaan volgen, voor welk vak hij/zij bijles wil volgen en welk onderwerp hij/zij wil behandelen tijdens de bijles. De vakdocent en de mentor dienen ook op de hoogte worden gebracht van het voornemen van de leerling om bijles te gaan volgen: onze begeleiding is namelijk een aanvulling op de klassikale lessen. Het is belangrijk dat de leerling hier zelf actie in onderneemt en overlegt met mentor en vakdocent.

Leerlingen kunnen zich, m.u.v. de eerste periode, tot uiterlijk twee weken na afloop van een toetsweek inschrijven voor de daaropvolgende periode. Zij dienen na inschrijving minimaal een volledige periode (+- 7 lesweken) deel te nemen. Na de aanmelding wordt de leerling zo spoedig mogelijk ingepland op een vast lesmoment (zie hieronder).

Zien wij je binnenkort bij Homework F1rst Class in Cuijk?

Even voorstellen…

Annebel Spanjersberg

Vestigingsmanager Mill & Cuijk

Mijn naam is Annebel Spanjersberg en ik woon in Cuijk. Na het VWO heb ik mijn eerstegraads lesbevoegdheid voor het vak geschiedenis behaald aan de Radboud Docenten Academie te Nijmegen. De kennis die ik daar heb opgedaan zet ik nu met heel veel plezier in voor Homework F1rst Class! Bij mij kun je terecht met vragen over studievaardigheden, voor individuele bijles in verschillende vakken en voor profielwerkstukbegeleiding.

Contactgegevens:
Telefoonnummer: 06 – 41 60 48 50
E-mailadres: a.spanjersberg@f1rstclass.nl

Locatiegegevens

Merletcollege Cuijk
Katwijkseweg 2, 5431 RX, Cuijk
www.merletcollege.nl

Afdelingsleider: Annebel Spanjersberg
a.spanjersberg@f1rstclass.nl