Bijles

In alle vakken

Wil je betere cijfers? Minder stress?

Meld je dan direct aan voor een vrijblijvende proefles!

Bijles

Snap je ondanks de uitleg van de docent toch nog weinig van een vak? Lukt het je maar niet om een voldoende te halen? Dan is de bijles perfect voor jou!

Wanneer je meer individuele studiebegeleiding nodig hebt of één of meer vakken erg moeilijk vindt, kan je gebruik maken van een van onze bijlespakketten. Op onze locaties is een apart lokaal aanwezig waar je van een van onze begeleiders een-op-een uitleg en ondersteuning krijgt. Afhankelijk van de aanvraag wordt een passende begeleider aan je gekoppeld. Hierdoor ben je gegarandeerd van goede hulp bij je schoolwerk.

Tijdens de bijlessen kan je met al je vragen bij de begeleider terecht. We leggen je de stof uitgebreid uit en maken samen opdrachten en oefentoetsen, zodat je beter voorbereid en zelfverzekerd de proefwerkweken ingaat.

 

✓ Veel persoonlijke aandacht

✓ Bijles in alle reguliere vakken

✓ Cijfers gaan omhoog

✓ Meer zelfvertrouwen

Doelgericht werken naar betere resultaten

✓ Wekelijks of incidenteel

Bijles in alle vakken:

✓ Wiskunde
✓ Scheikunde
✓ Natuurkunde
✓ Biologie

✓ Economie
✓ Bedrijfseconomie

✓ Nederlands

✓ Engels
✓ Duits
✓ Frans
✓ Geschiedenis
✓ Aardrijkskunde

Daarnaast nemen we contact op met je vakdocent als je daar toestemming voor geeft. We vragen om zijn/haar feedback en nemen dit mee in onze begeleiding. Tijdens het intakegesprek brengen we samen met je ouder(s)/verzorger(s) in kaart waar je extra begeleiding in wil. We stellen met elkaar heldere doelen op om ervoor te zorgen dat jij met veel meer zelfvertrouwen de toetsen in gaat!

Voor bijlessen werken we met een strippenkaartsysteem. Elke bijles is een strip van de kaart. Afhankelijk van de aanvraag wordt van tevoren een bepaald aantal strippen afgesproken. Doorgaans vindt de bijles wekelijks plaats op een vast tijdstip. Wanneer een toets in het verschiet ligt, is het mogelijk om vaker af te spreken, zodat je goed voorbereid de toets kan maken.

De voortgang wordt (elektronisch) gemonitord. Wij houden bij welke cijfers er zijn gehaald, hoe de werkhouding is, wat goed/minder goed gaat en of een leerling zijn werk op orde heeft. Ouders worden op de hoogte gehouden van de voortgang.

In 4 stappen naar maximaal resultaat

1. Plan je proefles!
Meld je aan via onze website en kom langs voor een vrijblijvende proefles om te kijken of het je bevalt.

2. Kom op intakegesprek.
Sprak de proefles je aan? Mooi! Welkom bij Homework F1rst Class. We maken op korte termijn een afspraak voor een intakegesprek samen met je ouder(s).

3. Aan de slag.
Per week kom je één of meerdere keren langs en gaan we samen werken aan de opgestelde doelen.

4. Evaluatie.
Regelmatig bespreken we de voortgang en wat je eventueel nog meer nodig hebt in de begeleiding.

Oss

Chopinlaan 29

Wijchen

Lijsterbesstraat 2

Grave

Merletcollege

Mill

Merletcollege